Cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị SME   Giỏ hàng   Đăng nhập   Đăng ký  
Cty TNHH Cao Phúc Thịnh Cty TNHH Cao Phúc Thịnh 
Trang chủ Giới thiệu Thông tin chung Liên hệ
 
 
 
 
Giới thiệu
 
Thông tin công ty
Loại hình kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh
Sản phẩm/Dịch vụ: Bán buôn và bán lẻ
Mua bán vật liệu xây dựng
Vận tải kho bãi
Xây dựng
Thị trường chính: Trong tỉnh, Trong và ngoài tỉnh
Năm thành lập: 2011
Số công nhân:
Kim ngạch:
Chứng chỉ: 3200508188
Thông tin liên hệ
Tên công ty: Cty TNHH Cao Phúc Thịnh
Người liên lạc: Hồ Phước Hùng
Địa chỉ: Cam An, Cam Lộ,Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: -053-0982313326
Fax: -053-
Link:
Website khác: